09 de desembre 2009

Google Trends


Google Trends http://www.google.com/trends
Una nova eina de google que ens serveix como una potent eina per analitzar quins son els interessos dels usuaris de tot el mon al llarg del temps i veure com evolucionen els comportaments socials. Interesant veure el resultat amb el nom dels partits polítics.
vosaltres mateixos ...